Chính Sách Chiết Khấu Đại Lý Năm 2019

Bảng chiết khấu bánh Trung Thu 2019 của công ty Bibica dành cho đại lý hoặc khách lẻ. Chúng tôi luôn cố gắng đáp ứng và tạo điều kiện tốt nhất cho quý đại lý và khách hàng khi đặt mua số lượng lớn

Chính Sách Chiết Khấu Bánh Trung Thu Bibica 2019
STT Doanh Số Chiết Khấu (%) Số Tiền
1 1.000.000đ 10 100.000đ
2 2.000.000đ 12 240.000đ
3 5.000.000đ 15 750.000đ
4 10.000.000đ 17 1.700.000đ
5 20.000.000đ 19 3.800.000đ
6 50.000.000đ 21 10.500.000đ
7 100.000.000đ 26 26.000.000đ
8 200.000.000đ 27 54.000.000đ
9 300.000.000đ 28 84.000.000đ
10 400.000.000đ 29 116.000.000đ
11 500.000.000đ 30 150.000.000đ
12 600.000.000đ 31 185.000.000đ
13 800.000.000đ 33 264.000.000đ
14 1.000.000.000đ 35 350.000.000đ

 

0906 59 2087
1
Bạn cần hỗ trợ?